HollandinthePicture.nl       Deventer info@hollandposters.nl

symbol HP

hitp banner defh

Iedereen worstelt wel eens met de vraag, van waar komen we en waarheen gaan we en wat is onze toekomst??

Wat gebeurt er met onze geest als we overlijden?? Sommigen hebben daar al een antwoord op, anderen blijven hier mee worstelen!!

Zelf heb ik daar ook geen antwoord op, maar ben er van overtuigt dat er iets is. Alleen het ware iets ligt verspreid over de hele wereld!

De puzzel theorie!

Ooit was er in de wereld nog maar 1 groep mensen, die de waarheid kenden. Dus 1 geloof, 1 wereldbeeld, 1 waarheid met de antwoorden op de levensvragen. De groep werd te groot en moest zich opsplitsen in verschillende groepen. Langzaam maar zeker groeiden de groepen wat uit elkaar en dat vond men onjuist. Men wilde er voor zorgen dat de groepen met elkaar contact moesten houden. De waarheid werd opgetekend en daarna opgesplitst in stukken en iedere groep kreeg een stuk mee, met de boodschap, dit is lang niet het hele beeld van de waarheid om dit te kunnen zien heb je de hulp van alle andere groepen nodig. Iedere groep kreeg dus een deel van het totaal (de puzzel) mee. Honderden jaren verstreken en de groepen kwamen steeds verder uit elkaar te wonen. Wat is het dan gemakkelijker om zelf een compleet beeld te maken dan heb je de andere groepen niet meer nodig. Elke groep maakte dus om hun puzzeldeel een compleet verhaal. Maar hoe was dat verhaal ook al weer en vinden we de echte waarheid altijd wel even juist en handig. Kunnen we het niet wat aanpassen zodat het ons wat beter uitkomt. Zo ontstonden dus, bij de verschillende groepen, totaal verschillende beelden van de waarheid. Met daarin het originele puzzeldeel wat ze ooit meegekregen hadden.

Dat zou betekenen dat we alle geloven en levensbeschouwingen nodig hebben om weer te kunnen komen tot de waarheid. Dus in plaats van elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden is het nodig dat we weer naar elkaar luisteren en ons verdiepen in elkanders geloof of levensbeschouwing. We hebben elkaar nodig om de puzzel van de waarheid weer compleet te  krijgen! Ons aller verre voorouders kenden de waarheid, maar namen ze die ook mee in hun graf??

Ik hoop dat we samen de waarheid weer kunnen vinden, want we hebben elkaar zo nodig..

Gastvrije aarde??

Stel, er is een buitenaards wezen die met haar ufo opzoek is naar een leuke plek om te wonen. Voor het gemak duid ik ons wezen aan met zij.

Zij komt aan bij onze planeet, en wat ziet zij dan…

Prachtige kleuren, ongelofelijke diversiteit aan landschap, natuur en soorten die leven in deze natuur. Wat opvalt is dat alle soorten in meer of mindere mate andere soorten naar het leven staan. Er is echter 1 uitzondering, een op twee ledematen voortbewegende soort. Deze staat ook de eigen soortgenoten naar het leven. Dat is interessant, waarom doen zij dat, wat is van dit vreemde gedrag de oorzaak? Er zijn tekorten aan voedsel en grond (leefgebied), er zouden er dus teveel kunnen zijn, verder maakt deze soort ernstig misbruik van de natuur. Ook hebzucht, eigen belang en het streven naar roem stelt dit wezen vast is een andere oorzaak, maar ook dit is toch niet de hoofdoorzaak. Want er zitten vaak ideologische gronden achter deze drang om de eigen soort naar het leven te staan. Alleen zij begrijpt er niets van, want de soortgenoten die elkaar het meest naar het leven staan, staan qua ideologie het dichts bij elkaar. Een groot deel gelooft in God of Allah en horen te leven volgens ongeveer dezelfde regels, waarvan er één uitzonderlijk interessant van is namelijk “gij zult niet doden”. Tot slot stelt zij vast dat er twee geslachten zijn die niet zonder elkaar kunnen. Alleen wordt één geslacht bij nogal wat ideologieën, om voor haar onbegrijpelijke redenen, in meer of mindere mate achtergesteld bij de andere, waardoor heel veel talent niet wordt gebruikt.

Dit buitenaardse wezen moet constateren dat deze soort met de meeste hersenen op deze planeet ongelofelijk irrationeel omspringt met de potentiële mogelijkheden van de groep als geheel. Veel energie en middelen worden onoordeelkundig of aan de verkeerde activiteiten uitgegeven. Een groot deel kan zich om allerlei redenen onvoldoende ontwikkelen om de soort te kunnen dienen en om de essentiële problemen aan te pakken. Naast de huidige problemen zoals tekort aan voedsel, milieuvervuiling en roofbouw van deze planeet zijn er nog grotere toekomstige problemen. De soort zal om op korte termijn te overleven de roofbouw moeten stopzetten en zich moeten wapenen tegen de gevolgen van deze roofbouw. Verder zullen deze wezens om als soort te kunnen overleven zelfs de planeet moeten verlaten en dit zal vroeg of laat moeten gebeuren.  Daarom zal ieder lid van deze groep met alle anderen samen moeten werken, anders…...

Wat nu, kan zij hier gaan wonen, is er voor haar hier toekomst, kan zij zich hier vrij uiten en haar geloof in “het Grote Hoofd” hier belijden. Hoewel het de mooiste planeet is die zij ooit  heeft gezien, moet ze helaas constateren……….

De parabel van de vijf broers (verleden, heden en toekomst)

De oervader (de hoeder van de waarheid) heeft 5 zonen, nl. Arald, Bela, Chand , Drah en Moran. Ze mochten van hun vader kiezen uit de wereld die opgedeeld was in 5 gebieden. Arald had de eerste keuze en kiest voor Arland, een gebied wat zeer geschikt is voor landbouw en veeteelt. Bela kiest voor Beland, land wat nogal afgesloten licht tussen de bergen, groot en wijds, maar ook woest. Chand kiest voor het enorme Chand continent, met veel meren en dus vis maar verder weinig vegetatie. Het Drah gebied is de keuze van Drah. Een gebied van voornamelijk veen, verder veel woestijn, zeer weinig vegetatie en zoet water. Maar het is bekend gebied, het is de geboorte grond van de groep. Tot slot Moran, daar blijft de nieuwe wereld genaamd Moland voor over, een volkomen onbekend gebied. Toen de broers nog leefden was er goede samenwerking en werd vooral Drah geholpen om het hoofd boven water te houden. De generaties volgen elkaar op en de samenwerken tussen de groepen verminderd snel en de band steeds losser totdat er twee continenten zich volledig zelfstandig (zonder contact met de rest) verder ontwikkelen nl. Beland en Moland. De overige continenten dreven veel (ruil) handel met elkaar, waarbij de behoefte aan brandstof (turf) langzaam maar zeker steeds groter werd. De nog steeds kleine groep inwoners van het  Drah gebied namen zelfs inwoners van andere continenten om voor hen het zware werk te gaan doen zonder dat deze Drahs werden. En meer welvaart smaakt steeds naar nog meer, dus wilden ze voor hun turf steeds meer vis en landbouwproducten. Als dan de droogte toeslaat is het gedaan met de Chands, ondanks nog wat hulp van de Aralds. Maar ook de Aralds krijgen het moeilijker en verder moeten de Morans ook overgaan tot ruil met de Drahs, wat de prijs voor het veen verder opdrijft. De Belaas (inmiddels zeer groot in aantal) zijn vooral intern bezig en hebben zo weinig mogelijk contact met de rest van de wereld. De plaats van een almachtige bovenwereldse is ingenomen door een almachtige wereldse, die een eigen ideologie heeft ontworpen. De Drahs voelen zich steeds machtiger en sterker en de prijs van veen stijgt steeds verder. De wereld wordt geteisterd door allerlei massale dierenziekten, droogten afgewisseld met een overvloed aan water en een opwarming van de aarde waardoor de zeespiegel stijgt. De Aralds verliezen nu ook sterk aan welvaart, macht en aantal. Om te overleven proberen ze minder afhankelijk te worden van turf en dat heeft ernstige economische gevolgen, waarna ernstige onlusten en ziektes het pleit beslechten voor de Aralds. De Morans leggen zich niet neer bij de macht van de Drahs en gebruiken hun sterke militaire macht om zo de aanvoer van veen veilig te stellen. Ondanks hun grote militaire overmacht ontstaat er een zeer langdurige guerrillaoorlog die niet alleen om de turf gaat. Als Moland dan ook nog getroffen wordt door vloedgolven en een pandemie moeten de resterende Morans het Drah gebied verlaten. Het Drah gebied is dan volledig verwoest.

De Belaas gooien in dezelfde periode het wereldse juk van zich af en willen geen werelds of bovenwereldse macht meer ……….

Johan

 

Wie kan me helpen het bovenstaande te vertalen in één van de wereldtalen??

Associated websites are Posters of Holland, Old Holland Posters, Cemetery photos, special for Expats and Emigrants in Holland and Posters of all Continents. We love Holland on Feel Holland!

[Holland in the Picture] [Index] [Nederlands] [Ik hou van Holland  1] [English] [Koeien/Boerderij] [Koeien (sp art)] [Boerderij dieren] [Landscape Gallery] [Panorama] [Deventer] [Prijzen/Prices] [About me] [My own roots (Twello)] [History] [Puzzel theorie]

© 2003-2019 Johan Denekamp;alle rechten voorbehouden (all rights reserved)